Vriendenkring Berchhiem
Header

Bestuur

Bestuurssamenstelling Stichting Vriendenkring Berchhiem

Voorzitter                                                   Sake Postma

Dhr. Sake Postma

Email sakepostma@vriendenkringberchhiem.nl

Secretaris Doeke Visser

Dhr. Doeke Visser

Email secretaris@vriendenkringberchhiem.nl

Penningmeester Theun Postma

Dhr. Theun Postma

Email penningmeester@vriendenkringberchhiem.nl

Vice Voorzitter Wim Kemps

Dhr. Wim Kemps

Email wimkemps@vriendenkringberchhiem.nl

Algemeen en Lief en leed Anky Verdegaal

Mevr. Anky Verdegaal

Email ankyverdegaal@vriendenkringberchhiem.nl