Doelstelling

De stichting  “Vriendenkring Berchhiem” stelt zich ten doel haar middelen aan te wenden om het verblijf van de in  “Zorgcentrum Berchhiem” en “Zorgcentrum Toutenburg” (hierna te noemen “Zorgcentra”) verblijvende bewoners te veraangenamen.

Het bevorderen van contacten van in de vorige alinea genoemde “Zorgcentra”- bewoners met de maatschappij door juist anderen dan het personeel van deze “Zorgcentra”.

Stichting “Vriendenkring Berchhiem” brengt deze doelstelling in de praktijk door middel van:

  • Het exploiteren van een of meer Rolstoelbussen ten behoeve van de bewoners van de “Zorgcentra” als genoemd in de eerste alinea. (Zie omschrijving gebruik Rolstoelbus).

Omschrijving gebruik Rolstoelbussen:

  •  De “Vriendenkring Berchhiem” vervoert uitsluitend de bewoners van in 1e alinea vermelde “Zorgcentra”
  • De “Vriendenkring Berchhiem” verzorgt alleen ritten van en naar familie als ook voor ritten van  recreatieve aard.
  • De “Vriendenkring Berchhiem” maakt uitsluitend gebruik van chauffeurs op basis van Vrijwilligheid.
  • De Rolstoelbus mag uitsluitend en alleen worden bestuurd door een chauffeur, welke is aangesteld door het bestuur van de Stichting “Vriendenkring Berchhiem”.
  • De planning van het vervoer ten behoeve van de bewoners van in 1e alinea bedoelde “Zorgcentra”, wordt verzorgd en gecoördineerd door een werkne(e)m(st)er  van Zorgcentrum Berchhiem. Deze zorgt tevens voor een schema voor iedere chauffeur, met de weken er op aangegeven, wanneer betreffende chauffeur moet rijden.

Voor exacte vastlegging van bovenstaande gegevens, verwijzen we u naar onze inschrijving bij de Kamer van Koophandel Leeuwarden, in onze Notarieel opgestelde Statuten met daarop  aanvullend ons Huishoudelijk reglement.